Hjälpfonden har haft sitt årsmöte den 1 juni 2008 och valt nytt styrelse

 

 

 

 Hjälpfonden för söndags skolan i Enhil   Box 6007    151 06 Södertälje.             Pg  18 46 78 –1          www.enhil.com