Som ni ser det är full fart på restaureringen av kyrkan ( Mor Kuryakos ) enligt överenskommelsen som ägde rum  maj 2005 i Södertälje. Då representanter från Sverige, Augsburg, Wiesbaden och Schweiz deltog.

Bilder på Mor kuryakos före och under Restaurering Okt - Nov 2005. (Kyrkan såg ut som ruiner)

Bläddra för  mera bilder.2005

=================================================================================================

Bilder på restaurering av kyrkatornet från 2003

Restaurering (reparation) av Mor Kuryakos

Det går knappast att beskriva med ord och text, känslan hur skönt och stolt det känns att vara klar med restaurering av våra heliga kyrkorna i ENHIL som var på väg att falla. Om de hade fallit, så skulle det inte bara stenarna falla utan också vår identitet och självkänslan. I uppdrag av HSE styrelsen från Sverige  ( HSE= Hjälpfonden för söndags skolan i Enhil) skickades en styrelse medlem ( Eliyo E ) som skulle undersöka möjligheter att bygga upp tornen. Efter en kort vistelse i Enhil lyckades han få kontakt med bygg ingenjörer som har utfört byggarbetet på våra värdefulla kyrkorna. Det var på tiden att utföra denna projekt som blev lyckat och uppskattad av våra byborna och alla Enhiler som är spridda över hela jordklotet. Fonden har bidragit hela resan, administration och kostnaderna för kyrkornas reparation. Styrelsen tackar i sin tur alla medlemmar och de som har skickat sitt bidrag till fonden.

Vi hann i tid innan det var försänt  och nu är tornen är uppe igen liksom vårt stolthet och kultur.

 

Här nedan ser ni några bilder på hur arbetet har gått till i Mor kuryakos