Bilder från Mor Esahyo och Mor Kuryakos  restaurering, okt-dec  2009