Kontakta : Hjälp fonden för söndagsskolan i Enhil ( HSE)

Adress: Hjälp fonden för söndagsskolan i Enhil ( HSE)

              Box 6007

              151 06 Södertälje/Sweden

 

Ni kan sätta ert bidrag i följande postgiro konto 184678-1

Ert bidrag kommer att skickas vidare Anhil eller till de människor som är i nöd.

 

e-mail: anhil@hotmail.com