JUL BREV SOM POSTADES TILL VÅRA KÄRA MEDLEMMAR, SLÄKT OCH VÄNNER.

 

 

Här kommer en varm hälsning från Enhil.

Det finns flera nya bilder på vår hemsida www.enhil.com

 

På den här bilden syns inte alla förbättringar men jag har lagt många andra bilder på vår hemsida. WWW.enhil.com .

Vist det har blivit mycket bättre än för. Men vårt mål är att bygga och göra det ännu mer attraktiv samt att göra en ansiskts lyftning från den gråa cementen till det naturliga vita.

Om vi skall uppnå vårt mål och era drömmar samt önskemål, beror på er och ert bidrag till vår hjälpfond. Vi i styrelsen tackar för ert ekonomiska bidrag som kan sättas in på Pg. 184 678 -1.

VI I ENHIL STYRELSEN ÖNSKAR ER

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.