Insändare

Den som inte reagerar mot de faror som hotar sin egen existens, han/hon riskerar att förlora för alltid sin egen identitet. Historieböckerna bryr sig bara om de starka. Därför att det är  de levande som skriver den egna historien och de gör det på sina egna villkor.

Med dessa ord vill jag rikta uppmärksamheten på de institutioner, organisationer och föreningar som försöker bevara den egna kulturen i diasporan .Utan  dessa organisationers verksamhet, är risken stor att vi som en liten folkgrupp blir assimilerade.

Medan vi riktar vår verksamhet mot utvandrarländerna, glömmer vi för ofta den lilla skaran av människor som är var i hemländerna. En av de organisationer som har väckt uppmärksamhet för de kvarvarande assyrierna/syrianerna i Turabdin är ¨Enhil hjälpfonden¨.

Den bildades 1986 i Sverige och idag finns den över hela Europa. Den har blivit en förebild för många andra byinvånare som härstammar från området.

Gabriel Afram

 

 

En dikt nedan från Nezir Simonsson

 

 Åter till start