Bidrag

Ni kan sätta ert bidrag i följande postgiro konto 184678-1

adressen är: Hjälpfonden för Söndagsskolan i Enhil.

Box 6007, 151 06 Södertälje/Sweden.

Ert bidrag kommer att skickas vidare till de människor som är i nöd.

 

Till start